Přeskočit na obsah

PROPOZICE

Pražská padesátka 2024

Memoriál Jana Hrubeše

26. ročník

 

TERMÍN: 21. září 2024

ČAS: 20. 9. – 16:00 – 20:00 – prezentace, výdej startovních čísel s čipy – 1. den

          21. 9. – 08:00 – 09:30 – prezentace, výdej startovních čísel s čipy

          21 .9. – 9:00 – Start závodu Pražský dětský sprint

          21 .9. – 10:00 – Start hlavního závodu Pražská padesátka

 

MÍSTO STARTU:          Praha 6 – Dejvice – Bechyňova ulice

MÍSTO CÍLE:                 Před fakultou Architektury ČVUT

POŘADATEL:               Prague Games Club z.s.

SPOLUPOŘADATEL:    Excalibur Tours Praha s.r.o., Městská část PRAHA 6, ČVUT v Praze

 

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB:

Ředitelka závodu                    Mgr. Kateřina Malá – katerina@tcse.cz

Produkce závodu                    Mgr. Tomáš Egyházi – tomas.egyhazi@volny.cz

Sekretář závodu                      Ing. Kristýna Matoušová

 

Předseda OV                           Ing. Martin Vaculík

Místopředseda OV                  Dr. Pavel Landa

 

Telefonní kontakt na kancelář závodu: +420 233 374 425

WEB A PŘIHLÁŠKY:     www.prazska50.cz

 

TRASA ZÁVODU

 • Délka trasy je 50 km, převýšení 910 m
 • Trasa závodu: PRAHA – Dejvice, Horoměřice, Velké Přílepy, Noutonice, Podholí, Hole, Zákolany, Budeč, Nový mlýn, OKOŘ, Malé Číčovice, Tuchoměřice, Juliána, Nebušice, Šárka – Dejvice
 • Závod je vhodný pro horská a trekkingová kola

PŘIHLÁŠKY

 • Přihlášení na prazska50.cz
 • Uzávěrka všech přihlášek ve čtvrtek 19. 9. 2024 ve 12:00!
 • Závodník se zavazuje do 10 dní po online přihlášení uhradit startovné. Bez uhrazení je přihláška neplatná a závodník nebude zařazen na startovní listinu. Pokud nedojde k připsání platby na účet pořadatele do uzávěrkypřihlášek, přihláška bude vymazána a na místě je třeba ji vyplnit znovu, s úhradou startovného ve výši platné pro den závodu.
 • Při přihlášení a zaplacení startovného do 9. 9. 2024 Vám na startovní číslo napíšeme vaše jméno.

MĚŘENÍ ČASU A VÝSLEDKY

 • Čas každého účastníka závodu je měřen pomocí jednorázových čipů, připevněných na startovních číslech.
 • Startovní čísla jsou vydávána při prezenci závodníků. V průběhu závodu musí být viditelně upevněna na řídítkách, po jeho skončení se stávají majetkem startujících. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou
 • Čas je měřen od výstřelu startéra do projetí cílem.
 • Výsledky jsou během dojezdu závodníků průběžně vyvěšeny na internetu. Každému účastníkovi, který při registraci zadal své telefonní číslo, přijde do 5 minut po projetí cílem sms s vlastním cílovým časem.
 • Protesty lze podávat do 15-ti minut od času zveřejnění výsledků. Protest lze přijmout při vkladu 500 Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli. Připomínky k výsledkům přijímá hlavní rozhodčí a ředitelkazávodu.

STARTOVNÉ A PLATBY

Startovné do 31. 5. 2024 Startovné od 1. 6.-31. 8. 2024 Startovné od 1.-19. 9. 2024 Startovné na místě 20. 9. a 21. 9. (v den závodu)
Jednotlivec 600 Kč 700 Kč 800 Kč 900 Kč
Týmy – mužské, ženské, smíšené 3000 Kč 3500 Kč 4000 Kč 4500 Kč
Rodinný tým 1200 Kč 1400 Kč 1600 Kč 1800 Kč
Dvoukolo (tandem) 1200 Kč 1400 Kč 1600 Kč 1800 Kč
Páry (muž + žena) 1200 Kč 1400 Kč 1600 Kč 1800 Kč
Firemní VIP týmy 8000 Kč 8000 Kč 8000 Kč x

  Možnost platby kartou online nebo převodem na účet číslo 2400239044/2010.

 • V uvedené termíny musí být startovné připsáno na účtu pořadatele. Při pozdější platbě bude závodník vyzván k doplacení rozdílu na vyšší cenovou hladinu startovného.
 • V ceně startovného: občerstvovací stanice v průběhu závodu, teplé jídlo v cíli, Únětické pivo v cíli, limonáda Kalabria, možnost mytí a úschovy kol, šatna, doprovodný program, pořadatelská služba, zdravotní záchranná služba, startovní číslo s čipem, poháry a věcné ceny pro umístěné závodníky, diplom k vytištění u svého jména v online výsledkové listině, tombola, balíček produktů od partnerů závodu.
 • K registraci je možné přikoupit tričko závodu, výživové balíčky Enervit (cena dle zvoleného balíčku) a start v 2. vlně (300 Kč).

KATEGORIE HLAVNÍHO ZÁVODU

 • ZJ – ženy ročník 2009-2006
 • ZA – ženy ročník 2005-1994
 • ZB – ženy ročník 1993-1984
 • ZC – ženy ročník 1983-1973
 • ZD – ženy ročník 1973 a starší
 • JUN – muži ročník 2009-2006
 • MA – muži ročník 2005-1994
 • MB – muži ročník 1993-1984
 • MC – muži ročník 1983-1974
 • MD – muži ročník 1973-1964
 • ME – muži ročník 1963 a starší
 • DVOUKOLO – dvě osoby na tandemovém kole bez omezení
 • GRAVEL – muži
 • GRAVEL – ženy

TÝMOVÉ SOUTĚŽE

Účastníci týmových kategorií jsou zároveň hodnoceni také jako jednotlivci. Účastník může být členem pouze jednohotýmu, výjimkou je kategorie párů. Člen „páru“ může být členem ještě jiného týmu. Pro aplikaci této výjimky uveďte při registraci název druhého týmu/páru do vzkazu pro pořadatele s prosbou o zařazení.

 • Páry – tým tvořený dvojicí (muž + žena), který si zvolí svůj název.  Hodnotí se součet obou časů!
 • Týmy – může se zúčastnit skupina dospělých osob, která se prohlásí za tým a zadá si název týmu (neurážející nikoho svým obsahem). Do soutěže týmů se mohou přihlásit týmy sestavené pouze z mužů, ale také týmy smíšené – sestavené z mužů a žen. V případě shodnosti názvu si pořadatel vyhrazuje právo jej doplnit o rozlišovací znak. Nejnižší počet jsou 3 závodníci, nejvíce pak 5 závodníků. Do soutěže se hodnotí součet časů prvních tří členů týmu.
 • Ženské týmy – tým sestavený výhradně z žen – minimálně 3, maximálně 5.
 • Rodinné týmy – tým je složen ze tří až čtyř členů, kteří se cítí být rodinným týmem. V týmu musí být jedna dospělá žena starší 18 let, jeden muž starší 18 let a jedno až dvě děti, které v den závodu dosáhnou 10 let věku a nedosáhnou 18 let věku. Děti do 14 let svou kategorii nemají a jsou počítáni do kategorií JUN a ZJ v celkovém umístění. Do soutěže se hodnotí součet časů tří nejrychlejších členů týmu.

Firemní VIP týmy – Tým se nejdříve sám přihlásí a pro doplnění VIP, které týmu zajišťuje vlastní zázemí ve VIP prostoru, zvláštní catering a další výhody, kontaktuje pořadatele na email katerina@tcse.cz. Přihlášení je možné pouze předem do 10. 9. 2024. Tým je hodnocen společně s ostatními týmy v soutěži týmů. Výhody firemních týmů naleznete na www.prazska50.cz.

ŘAZENÍ NA START
1. vlna – startovní čísla 1 – 100

 • Automaticky zařazeni muži v absolutním pořadí do 80. místa Pražské 50 2023 nebo 2022.
 • Automaticky zařazeny ženy v absolutním pořadí do 10. místa Pražské 50 2023 nebo 2022.
 • Zařazení na základě sportovní výkonnosti uvedené v požadavku na přihlašovacím formuláři v kolonce „VZKAZ“ s uvedením výsledku z jiného srovnatelného závodu roku 2023 nebo 2022 s umístěním do 30. místa absolutního pořadí.
 • Držitelé licencí.
 • O zařazení rozhoduje pořadatel.
 1. vlna – startovní čísla 101 – 350
 • Automaticky zařazeni muži v absolutním pořadí od 81. do 120. místa Pražské 50 2023 nebo 2022.
 • Automaticky zařazeny ženy v absolutním pořadí od 11. do 20. místa Pražské 50 2023 nebo 2022.
 • Zařazení na základě zaplacení poplatku 300 Kč při registraci.
 • Účastníci firemních VIP týmů.
 • O zařazení rozhoduje pořadatel.
 1. vlna 351 a dál – všichni ostatní přihlášení závodníci

CENY

 • Závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě v každé kategorii, získají medaile a věcné ceny od partnerů.
 • Vyhlašovací ceremoniály všech kategorií hlavního závodu proběhnou hromadně cca od 14:00 hodin.
 • Tombola: Pro účast v tombole musí závodník vyplnit své startovní číslo na poukaz obdržený společně se startovním číslem a vhodit do losovacího osudí. Losování tomboly proběhne ihned po skončení vyhlašovacího ceremoniálu. Vylosovaný závodník se musí prokázat startovním číslem, alespoň vyfoceným ve svém mobilním telefonu.

PRAVIDLA ZÁVODU

 • Zúčastnit se závodu může každý, kdo splňuje věkové hranice, podá si přihlášku, a to až do určeného limitu startujících (rozhoduje termín registrace).
 • Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit a odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla.
 • Pro stanovení kategorie je rozhodující rok narození (ročník) a pořadatel podle něj do kategorie zařazuje.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
 • Pro závod je doporučeno trekkingové a horské kolo dle vlastního uvážení s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
 • Elektrokola – samostatná nezávodní kategorie určená pro ty cyklisty, kteří nemají dostatečnou výkonnost, ale rádi jezdí na kole a závod chtějí absolvovat. Výsledky nebudou zařazeny v celkové výsledkové listině ani vyhlašovány. I kdyby závodník této kategorie měl absolutně nejlepší čas, nebude vítězem závodu. Účastníci kategorie se na start řadí na konec 3.
  • Start povolen pouze starším závodníkům (ženy – roč. 1963 a starší, muži – roč. 1953 a starší).
  • V případě účasti mladších závodníků na elektrokole nebo neuvedení kategorie elektrokol při registraci, je závodník okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného a musí okamžitě opustit trať. V individuálních případech může být start mladších účastníků v kategorii elektrokol povolen ředitelkouzávodu.
 • Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenu po celou dobu závodu.
 • Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného Účastníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu a pokynů organizátorů a POLICIE ČR.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou
 • Přihlášením do závodu každý účastník automaticky souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukovýchzáznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Pražská padesátka (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu prazska50.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas účastník uděluje na dobu 10 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
 • Závod je pro všechny kategorie a všechny činnosti ukončen v 14:30 hodin. Ve stejný čas končí také vydávání cílového občerstvení. Za posledním závodníkem pojede pořadatel označený „konec závodu“, jeho tempo bude takové, aby ve stanovený limit závodu 14:30 hodin dorazil do cíle. Po jeho projetí ukončují svou činnost na každém úseku trati pořadatelé i policie.
 • Každý účastník vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s
 • Za pravdivost údajů v přihlášce zodpovídá účastník sám, u dětí jejich spolujezdci z týmu nebo zákonní zástupci. Pořadatelé budou namátkově ověřovat údaje v přihláškách, zda jsou správné a pravdivé. Vyplňte údaje co nejpečlivěji, zejména email, aby Vám mohly být doručeny předzávodní informace a výsledky.

PRAŽSKÝ DĚTSKÝ SPRINT

Samostatné propozice pro Pražský dětský sprint jsou zveřejněny na webu v sekci „Dětský závod“.

DECATHLON GRAVEL CHALLENGE – Nová kategorie v rámci závodu Pražská padesátka!

 • Samostatná kategorie závodníků startujících na gravelových kolech, vyhlášená v rámci hlavního závodu Pražská padesátka. Závodníci startují společně s ostatními závodníky ve vlně dle umístění z předchozích ročníků. Pouze startovní číslo je oddělené barevně s logem DGCH. Kategorie gravel má vlastní výsledkovou listinu a v rámci medailového ceremoniálu je vyhlášena samostatně, muži a ženy zvlášť. Závodník na gravelu je zároveň hodnocen i v celkovém hodnocení závodu a v rámci své věkové kategorie.
 • Přihlášení do kategorie probíhá jako standartní registrace do závodu na prazska50.cz, pouze se v prvním kroku přihlášení zaškrtne políčko „Jedu na Gravelu“.

STORNO A ZMĚNY

 • Vrátit startovné je možné nejpozději do 12. 9. 2024 do 12:00. Startovné bude vráceno po odečtení storno poplatku 100,- Kč.
 • Změna jména a údajů závodníka je taktéž zpoplatněna administrativním poplatkem 100 Kč.
 • Požadavky na vrácení či změny údajů je třeba adresovat na email pavel.landa1@gmail.com
 • V případě že se závod nebude moci uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie jako např. COVID-19, apod.), startovné se nevrací a účastníkovi bude platba automaticky převedena na další ročník v plné výši. V případě, že chce účastník startovné vrátit, musí si o to zažádat do 15 dnů od plánovaného startu zrušeného závodu. Vráceno bude účastníkovi 60% původní ceny – z důvodů již vzniklých nákladů na přípravu závodu.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY PRO ZÁVODNÍKY

 • Mytí a úschovna kol
 • Teplé jídlo v cíli
 • Únětické pivo
 • Umývárna a úschovna věcí
 • Servis kol zdarma
 • Doprovodný program 9:00-15:00

 

 

Propozice V PDF
Souhlas zákonného zástupce v PDF
Nahoru